Connect with us

Бизнес

Гаф на системата! Държавни регистри възкресиха починалия преди 3 г. лидер на СДС Ал. Сиджимов начело на РАИР заедно с дълг към НАП от 3000 лв.

Published

on

Агенцията по вписванията, Търговският регистър и Регистърът на юридическите лица с нестопанска цел регистрираха на 28 юни Сдружение “Регионална агенция за икономическо развитие – Благоевград”. За негов представляващ е посочен починалият през март 2015 г. бивш лидер на СДС в Благоевград и съсобственик на ЗСТ Альоша Кирилов Сиджимов. На същата дата Сиджимов е посочен и като член на Управителния съвет на сдружението наред с бизнесмена Спас Стамболиев, бившия областен управител Борис Маскръчки и някогашната служителка в Регионалната служба по заетостта Таня Цветкова.

От трите регистъра става ясно, че всъщност РАИР е служебно пререгистрирана начело с покойния Сиджимов, а през последните 3 г. тя е била в процедура по обявяване в несъстоятелност по искане на НАП, на която сдружението дължи 3000 лв. След като няколко години се опитвала безуспешно да си събере задължението, приходната агенция спазила вътрешноведомствената разпоредба да отнесе делото в съда и внесла искане за обявяване на РАИР в несъстоятелност въпреки предизвестения резултат.

На 14.02.2017 г. благоевградският окръжен съдия Петър Узунов обявил неплатежоспособността на сдружението с начална дата от август 2015 г. и открил производството по несъстоятелност, отделно от това, допуснал обща възбрана и запор върху имуществото на РАИР и прекратил дейността му, разпореждайки сдружението да се издължи на НАП.

През май 2018 г. парите обаче още не са внесени и по тази причина съдия Узунов прекратява производството по несъстоятелност и праща РАИР в историята. Неизвестно защо, вместо сдружението да бъде заличено, в регистрите под линка „несъстоятелност” обаче на 28-и миналия месец се появяваПрекратяване на производството поради непоискано възобновяване” и НПО-то е получило служебната пререгистрация по Удостоверение за актуално състояние, като дори в името му е добавено „сдружение” – по устав то е само Регионална агенция за икономическо развитие – Благоевград.

Сега съгласно чл. 632, ал. 4 от Търговския закон би трябвало да се очаква заличаване на длъжника от Търговския регистър, но не е ясно кога ще стане това.

Агенцията бе създадена на 29.12.1997 г., когато „с подкрепата на ПРООН /б.р. програма на ООН за развитие/ нейни основатели стават Американски университет в България, „Благоевград-БТ” АД, Югозападен университет „Н. Рилски”, червената фирма „ВАМОС” ООД, синята „Растер юг” СД, тогавашният депутат от СДС Илиан Попов и др. Мисията на РАИР е „да подпомага социално-икономическото развитие на Благоевградски регион чрез насърчаване на предприемачеството и развитието на малкия и среден бизнес и да допринася за намаляване на безработицата в региона”.

Агенцията декларира още, че ще работи за развитие и утвърждаване на гражданското общество, науката, техниката и технологиите, ще подпомага икономическото развитие на Благоевградски регион, ще разработва регионални стратегии за цялостно и секторно развитие на икономиката и ще съдейства за тяхното реализиране, ще прави демонстрационни проекти в сферата на селското стопанство и преработвателната промишленост, ще мобилизира дейностите на регионални, национални и международни институции по реализиране на проекти и инициативи за развитие, ще подпомага и стимулира развитието на силни и свободни медии с цел популяризирането на свободната инициатива на гражданите и т.н.

РАИР печели и няколко проекта, един от които е по Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013. Като постигнати резултати по него РАИР отчита, че е допринесла за пестене на енергия, по-безопасни условия на труда и намаляване на екологични катастрофи, но без да се дават примери кога и как е станало това. Според документите по този проект работили 5 гръцки и 3 български партньори, които „приложили цялостен подход за регионалните политики за поддръжка, прилагайки иновативни инструменти за електронно обучение, създаване на система за сертифициране на квалифицирани техници и разработване на обща база данни в интернет”.

2-та благоевградски вуза и един изследователски център от Гърция пък участвали в проекта, „предоставяйки своя изследователски опит”, 3 бизнес камари „свързали резултатите от проекта с реалните нужди на пазара”, 1 организация по поддръжка и 1 общинско предприятие „предоставили своите знания по въпросите за поддръжка” и т.н., докато сумата стигне 63 735,00 лв.

„Когато създадохме РАИР преди повече от 20 г., го направихме с голям ентусиазъм, организирахме няколко балкански срещи между бизнесмени, но реално не мога да кажа какво конкретно бе постигнато от агенцията, защото отдавна се оттеглих”, спомни си Ил. Попов. Според него дейността на сдружението спаднала рязко, след като университетите сами започнали да кандидатстват по проекти.

Тъй като днес в Благоевград не може да се посочи и едно конкретно достижение, постигнато благодарение инициативността на РАИР, агенцията всъщност ще остане в историята на областния център на Пиринско само с неплатения си борч към НАП.

На практика всяка година в Окръжен съд – Благоевград като юридически лица с нестопанска цел се регистрират десетки сдружения и фондации, по-голямата част от които така и не успяват да заработят. Забелязва се обаче трайно понижение на броя им – докато през 2015 г. са регистрирани 125 такива организации с нестопанска цел, през 2016 г. техният брой е 104, а за миналата година – 81. Като цяло почти всички получават регистрация, а малкото откази са заради непълнота на документите.

Например през 2015 г. по тази причина е отказана регистрация на сдружение „Слънце и гранит”, на помпозното сдружение „Партньори за регионално обществено и гражданско развитие в Европейския съюз Прогрес – клон Благоевград” и на популярната в миналото партия ОМО „Илинден”. Сред отрязаните НПО-та с по-атрактивни имена са „Заедно за риба Разлог 1984”, петричкото сдружение „Победител”, „Чичко Пчеличко” – Кресна, „Слънце за всеки” – Сандански, Спортен клуб „Авитохол арм спорт” – с. Баня, „БК Корона Благоевград”, „Човекът амфибия Яне Петков” – Сандански и др. Уставите на почти всички сдружения са като от калъп, всяко твърди, че ще работи „за развитие на гражданското общество въз основа на принципите на демократизма; стимулиране разширяването на гражданското участие в местното самоуправление и процеса на взимане на решения и формиране на взаимоотношения и уважение към гражданските права и отговорности”, или пък ще „подпомага развитието на масовия спорт и физическата култура на местно и регионално ниво” и ще „спомага за качеството на живот и развитието на интересите и потребностите на младите хора в областта на образованието, спорта и физическата култура”.

Всички тези сдружения и фондации се създават с ясната идея „да се спечели някой лев по проект”, но обикновено ентусиазмът на създателите им се изчерпва още с първите трудности при кандидатстване и на практика папките им само задръстват с години хранилищата на окръжните съдилища и изкуствено надуват бройките в регистрите.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

struma.bg

коментара

Бизнес

Три столични фирми, в една от които има благоевградско учестие, се конкурират да доставят и монтират изкуствената трева на футболното игрище на Спортния интернат в Благоевград

Published

on

Три столични фирми, в една от които има благоевградско учестие, се конкурират да доставят и монтират изкуствената трева на футболното игрище на Спортния интернат в Благоевград. Настилката е на 6-7 години и заради огромното натоварване, тъй като там играят и тренират много деца и възрастни, е напълно амортизирана, обясни управителят на „Спорти имоти“ Валери Миков.

Заложената максимална сума от общината в обявената обществена поръчка е 70 000 лв. без ДДС, а вчера се отвориха офертите на кандидатите. Това са „Уни 47“ ООД с управител Катерина Атанасова и с най-ниска оферта от 59 400 лв. без ДДС, „Про Гейм“ ЕООД с управител Петър Атанасов и предложение от 62 999 лв. без ДДС и „Азимут Спорт“ ООД на благоевградчанина Александър Давчев и Стилян Зоров, чиято ценова оферта е 67 650 лв. без ДДС.

Сред изискванията към кандидатите е отбелязано, че през последните 3 г. трябва да са изпълнили поне една подобна поръчка, а срокът, за който ще свършат посочените дейности, е между 21 и 35 дни. Площта на игрището, върху което ще се постави изкуствената трева, е 1650 кв.м, това означава, че сега съществуващото ще се разшири.

Важна подробност е, че преди изкуствената трева изпълнителят ще трябва да положи специални подложки – промит кварцов пясък, не по-малко от 17 кг на кв.м, и рециклирани гумени гранули, не по-малко от 6 кг на кв.м. Гаранционният срок на новото спортно игрище не може да е под 5 месеца и не повече от 7 години.

Комисията начело с директора на правната дирекция на община Благоевград Станислава Иванова ще прегледа подробно трите оферти и ще излезе с предложение до кмета за сключване на договор.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА

struma.bg

коментара

Continue Reading

Бизнес

Предприемачът Георги Шапков управител на ПРЕСТИЖ БИЗНЕС емоционално направи първата копка на строеж – Социални жилища за 100 души в най-младия пернишки квартал „Тева“!

Published

on

Направена е първа копка на социални жилища за 100 души в най-младия пернишки квартал „Тева“. Те са в две шестетажни жилищни сгради в груб строеж, дадени на общината с решение на Министерски съвет от 2016 г.

В 42 апартамента ще бъдат настанени уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението. Блоковете ще бъдат санирани, а пространството около тях облагородено.

При сключването на договор за ползване на социално жилище ще бъдат заложени и минимум изисквания за посещение на училище от децата в училищна възраст, включване на безработните в различни образователно-квалификационни програми, както и програми за осигуряване на заетост.

Лицата трябва да имат избран личен лекар и задължително да водят децата си на имунизации и прегледи. Специална комисия ще картотекира кандидатите. Наемът, който ще се заплаща за социалните жилища, ще бъде определен с решение на Общинския съвет. Предназначението им не бива да бъде променяно минимум пет години.

Проектът се реализира по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и е на стойност 1,83 млн. лв. Около 300 души кандидатстват ежегодно като крайно нуждаещи се за общински жилища в Перник.

На тържествена церемония днес, първа копка на новото начинание направиха зам.кметът Стефан Кръстев, ръководителят на проекта Иван Искренов, представителите на фирмата изпълнител ПРЕСТИЖ БИЗНЕС с управител предприемачът Георги Шапков.

“ Да строиш собствен дом се приема за  личен успех, но когато строиш дом за тези, които нямат и не могат да си позволят да имат, може да се нарече свято дело. Така поне смятам аз а и вярвам че и вие ще споделите мнението ми. Чувствам се привилегирован, не защото представлявавам екипа изпълнители на въпросния проект, а защото знам, че реализирането му, чийто старт даваме днес е творение което ще доведе много ползи на нуждаещите се от него. Успоредно с това държа да подчертая, че аз и моят екип осъзнаваме отговорността и зъдължението си, което поемаме изпълнявайаки този проект. Качество на изпълнение, поставените срокове и предначертани правила ще са водещата ни сила в реализирането този обществен дом. “ Сподели в емоционална реч пред домакини и гости бизнесменът Шапков, преди да направи първата копка и добави :

„Мъдрите хора преди нас са казали, Добрината не може да бъде забравена! Сторил ли си на някого нещо добро, той винаги ще го помни! Ето защо споделрям мислите си, че след като постоим този голям дом, ние ще бъдем и нови хора. Удоволетворени от това което сме съградили, виждайки щастието в очите на тези които ще ползват социалните жилища в квартал „Тева“ на град Перник. Искам да започнем това начинание, водени от тази прогноза и споменатата по горе сентенция, а аз от себе си ще добявя само  – „Благословен да е домът, в който всеки поставя щастието на другия пред своето.“

 

 

коментара

Continue Reading
loading...

Facebook

КАЛЕНДАР

август 2020
П В С Ч П С Н
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

ПОПУЛЯРНИ